איך למלא כרטיס רישום

Anonim

בתחום זרימת העבודה יש ​​מספר עצום של סוגים שונים של כרטיסי רישום. באמצעות כרטיס הנתונים מערכת הרישום הוא נוח מאוד, שכן הוא מאפשר לך systematize את המידע שהתקבל, מאפשר כניסתו לתוך מסדי נתונים אלקטרוניים, ומאפשר לך לייעל את אחזור מידע.

הדרכה

1

קבע את סוג המסמך שעליך למלא. ישנם כרטיסי רישום המיועדים להתממש בעת רישום מס, במסגרת הנהלת חשבונות, לרישום רכוש והגשת מסמכים לויזה. כרטיסי רישום כאלה יש טופס רשמי, אחיד - לקרוא את זה. בנוסף, ישנם תחומי פעילות רבים שבהם כרטיסי רישום משמשים לשיטת נתונים, אך אין להם דפוס קבוע. במקרים כאלה נוצר טופס רישום עבור צרכי הארגון (לדוגמה, כרטיסי רישום עובדים, המונפקים על ידי שירות כוח אדם).

2

לא משנה איזה סוג של כרטיס ההרשמה אתה צריך למלא, ישנם מספר כללים, ולאחר מכן לשמור את עצמך מפני צורך למלא מחדש, לבצע התאמות, ולכן, מן העלות הנוספת של הזמן שלך. מלא את המסמך בבירור. אידיאלי - כדי להזין נתונים באותיות דפוס.

3

בעת מילוי, ודא שהנתונים שאתה מזין ממוקמים בשדות המיועדים להם. במיוחד בקפדנות, דרישה כזו חייבת להיות נצפתה עבור כרטיסי רישום, אשר יוכנס באופן אוטומטי לתוך מסד הנתונים האלקטרוני. במקרה זה, חריגה מהשדות המוצעים לא תאפשר להזין את הנתונים שלך לתוך מסד הנתונים.

4

הזן בשדות הכרטיס רק את המידע המבוקש. הנתונים המיותרים בכרטיס ההרשמה הם לגמרי לא במקומם, ראשית, בגלל השטח המוגבל לתשובות שלך, שנית, בגלל הפרטיות שלה: כרטיס ההרשמה הוא מסמך שבו רק נתונים אלה מתבקשים כי יעברו עיבוד נוסף אל תשאיר כרטיסים ריקים בכרטיס, למעט אלה המסומנים כאופציונליים. היעדר הנתונים הדרושים הופך את כרטיס הרישום לקוי.

5

בכל המקרים, עבור כל מי צריך למלא את המסמך הזה, כרטיס רישום נפרד הוא נכנס. שילוב של קבוצת אנשים לרישום הוא נוהג לא מקובל.

6

לאחר מילוי הכרטיס, ודא כי נתוני הזיהוי האישי שלך מוזנים כהלכה, לבדוק את השלמת כל השדות הנדרשים, ולאחר מכן את הכרטיס ניתן להגיש לרישום יחד עם מסמכים הדרושים אחרים.

arrow