כיצד לערוך שינויים במרשם המדינות המאוחדות על ידי שינוי המנכ"ל

Anonim

על פי החוק, רישום המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות חייב להכיל מידע מסוים על החברה. מידע על הראש הוא המספר שלהם. על מנת לבצע שינויים במרשם המדינה המאוחדת בעת שינוי המנכ"ל, יש צורך להוציא מספר מסמכים.

הדרכה

1

בעת מינוי מנכ"ל חדש, על רשות מסים טריטוריאלית להגיש שלושה סוגי מסמכים: בקשה על גבי טופס P14001, פרוטוקול אסיפה כללית של בעלי מניות (או החלטה) וחוזה עבודה עם מנהל חדש. אתה צריך לכתוב את שני המסמכים האחרונים בעצמך, את הטופס P14001 ניתן לרכוש בחנויות או להוריד מהאינטרנט.

2

בטופס הבקשה P14001, על הגיליון הראשון, להזין את כל המידע הדרוש על החברה, סמן את התיבה "מידע על אנשים זכאים לפעול ללא ייפוי כוח מטעם הישות המשפטית" עם סמן. כאשר מילוי הטופס, למנוע תיקונים, שגיאות הקלדה, כתמים, לא להשאיר שדות משמעותיים ריקים.

3

עבור אל גיליון Z. שדות על גיליון Z תצטרך למלא כמה פעמים. במקרה הראשון, בחר בשדה "סיום הסמכות" עם סמן והזן את כל המידע הדרוש על המנכ"ל שהתפטר. למלא את אותו גיליון, S, עבור מנכ"ל האחראי. סמן את השדה המתאים עם סמן.

4

ספור את מספר הגיליונות המלאים H וציין את המספר המתקבל בעמוד הראשון של היישום (פיסקה 2.8). מלאו את הגיליון עם מידע על המבקש. המבקש, ככלל, הוא מנכ"ל חדש. הדפס את כל הדפים השלים של הטופס P14001 ואת הגיליון שבו את הסימן נוטריון צריך לעמוד. אין להדק דפים עם מהדק ולא לחתום על המסמך.

5

על המבקש לאמת את טופס P14001 במשרד הנוטריון. זה הכרחי עבור אותו יש תעודת זהות (דרכון). עובדים יגיש בקשה, הנוטריון יאמת את חתימת המבקש. זכור כי שירותי הסמכה משולמים.

6

צרף ליישום מוסמך את הפרוטוקול (החלטה) ואת חוזה ההעסקה עם המנהל החדש. שלח מסמכים לרשות המס המקומית באופן אישי או שלח בדואר.

7

יש לזכור כי המועד האחרון להודעה לרשות המסים מיום ההחלטה למנות מנכ "ל חדש הינו שלושה ימי עבודה. לאחר חמישה ימי עבודה, לאסוף את תעודת השינויים במדינה מאוחדת המדינה של חברות תמצית מהרישום. למנהל החדש יש סמכות מאז ההחלטה למנות אותו לתפקיד.

  • כיצד לבצע שינויים במרשם המדינה המאוחדת

arrow