כיצד לבצע משימה

Anonim

הטלת התביעות כפופה למשפט האזרחי. הכללים העיקריים מפורטים בפרק 24 של הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית - "שינוי של אנשים בחובה". המימון בהקצאת תביעה כספית מוקדש לפרק 43. על מנת למסד את משימת זכות התביעה, יש לזכור כמה נקודות.

הדרכה

1

זכות התביעה ניתנת להעברה מהנושה הישן לעסקה החדשה, במקרים מסוימים ניתן להעביר את הזכויות לאדם אחר על פי הדין (לדוגמה, על פי החלטת בית המשפט). העברת זכויות הנושים מאדם אחד למשנהו נעשית מתוך החוזה. להסכם על הקצאת זכות התביעה, טופס בכתב הוא חובה (פשוט או נוטריוני).

2

הסכם בין נושים ישנים וחדשים מספיק כדי להעביר את זכות התביעה. הסכמת החייב אינה נדרשת, אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה המקורי או בחוק. אבל באותו זמן, החייב חייב להיות הודעה בכתב כי זכויות לדרוש ממנו את החוב הועברו לאדם אחר.

3

קבוצה מסוימת של זכויות אינה ניתנת להעברה לאנשים אחרים. אלה כוללים זכויות הקשורות בקשר הדוק לזהות הזהות של הנושה, למשל, תביעות לפיצוי בגין נזק שנגרם לחיים ולבריאות, או תביעות לתחזוקה. אם החייב היו התנגדויות כלפי הנושה הישן, הוא יכול לשים אותם ואת הנושה החדש.

4

צורת החוזה על הקצאת זכות התביעה חייבת לעמוד בסטנדרטים הכלליים החלים על ביצוע החוזים. מהטקסט של החוזה צריך להיות ברור מי, למי, באיזו מידה ומאיזו נקודה בזמן מעביר את זכויות התביעה.

5

על החוזה לכלול התייחסות לחוזה שנחתם בין הנושה הזקן לבין החייב. בעת העברת זכות התביעה, חייב הנושה הזקן להעביר לנושה החדש את כל המסמכים הדרושים לו בעסקה עם החייב.

6

אין צורך לכלול צד שלישי על פי הסכם של החייב, אבל אתה יכול לספק מקום לחתימתו. צעד זה ימנע את האפשרות של התנגדויות של החייב לעובדה שהוא לא הודיע ​​כראוי על הקצאת הזכות לתבוע חוב לנושה חדש.

arrow