מהי חברת מניות משותפת

Anonim

ברוסיה, חברת מניות משותפת היא הצורה המשפטית הנפוצה ביותר עבור ארגונים מסחריים של עסקים בינוניים וגדולים. יתר על כן, ארגונים גדולים פתוחים לעתים קרובות, קטנים יותר קיימים כמו חברות משותפות סגור המניות.

חברה משותפת הינה ארגון מסחרי שהונו הרשום מחולק למספר מוגדר של מניות. המשקיעים (בעלי המניות) אחראים להפסדים הקשורים לפעילות הכלכלית, רק בגובה שווי מניותיהם.
ישנן שתי צורות של חברות מניות משותפות: סגור - כאשר המספר הכולל של בעלי המניות הוא פחות מ 50, ופתוח - מספר בעלי המניות הוא בלתי מוגבל עולה על חמישים. אם בחברת מניות סגורה מספר בעלי המניות עולה על המגבלה שנקבעה בחוק, אז זה חייב להיות אחד פתוח, או הרכב המשתתפים יופחת שוב.
המסמכים הארגוניים של החברה הם אמנת ההתאחדות שלה. תזכיר ההתאגדות מחליט על הקמת חברה, והאמנה מסדירה סוגיות של פעילויות פיננסיות וכלכליות, ניהול החברה, קובעת את ההרכב ואת יכולת גופם, מספר ונוהל הנפקת מניות.
תהליך הקמת חברת מניות משותפת כפוף לרישום המדינה. רק לאחר מכן החברה נחשבת כנוצרה ויש לה את הזכות לבצע את פעולותיה בהתאם למסמכיה הארגוניים והמשפטיים.
הגוף המנהל המרכזי של החברה הוא האסיפה הכללית של כל בעלי מניותיה, המחליטה על תיקונים לתקנון, הקמת הדירקטוריון וועדת ביקורת וביקורת, ארגון מחדש או פירוק החברה, אישור דוח כספי שנתי על רווחים והפסדים וחלוקת רווח זה בין בעלי המניות. בתורו, הגופים שהוקמו בפגישה לבצע את ההנהלה הכללית של החברה והם אחראים לאסיפה הכללית.
לעשות עסקים בצורה של "מניות החברה המשותפת" מאפשר לך לצבור כמויות גדולות של כסף בפרק זמן קצר, וזה נוח מאוד לביצוע פרויקטים גדולים.

  • החוק הפדראלי "על מניות מניות משותפות" בשנת 2019

arrow