איך לעשות תקנה

Anonim

הרעיון של הרגולציה יכול להיתקל כמעט בכל תחום של עסקים, מחקר ופעילות פוליטית. מונח זה הוא הבין להיות סוג של מנגנון ניהול מתועד להחיל על בסיס קבוע כדי לפתור משימות מסוימות. הרגולציה היא סוג של מנגנון ניהול, המאפיין את סדר הפעולות שיש לבצע להשגת תוצאה נתונה.

הדרכה

1

הפוך את התקנות כך שהוא מכיל את המטרות והמטרות של האירוע המיועד, את משך הזמן שלה, כמו גם תיאור שלב אחר שלב של רצף הפעולות שיש לבצע כדי לבצע את המשימות שנקבעו.

2

כלול בתקנה מספר חובה של סעיפים דרכו תהליך של השגת המשימה להגדיר מוסדר. מטרת ההוראה: בסעיף זה מפורטות רשימת המשימות שתיפתר על ידי החלת מסמך זה.

3

תיאור המסמכים: בסעיף זה מופיעים רשימת מסמכים שיידרשו לביצוע פעולות על פי הכללים, מקום האחסון וקבלת המסמכים.

4

רשימת יומני הרישום, החובות של השחקנים. פירוט המידע על כל הגורמים המעורבים ביישום התקנות וחלוקת תחומי האחריות ביניהם.
רשימה וצורות של מסמכים: בסעיף מובאים רשימת מסמכים שיש למלא במהלך יישום התקנות עם המלצות לנוהל מילוי, וכן לכלול את כל הנתונים על הדיווח הנדרש על ביצוע התקנות.

5

מסכים את הכללים עם המעורבים בביצועה. בשלב זה, ניתן לבצע התאמות למסמך לשימוש אופטימלי.

6

בצע "הפעלה מבחן". שיגורים אלה של יישום התקנות בפועל יכולים להתבצע על מנת לקבוע את מסגרת הזמן ליישום הפעולות והצעדים העיקריים במסגרת המסמך, במידת הצורך, המתאמים מותאמים.

7

אשר את הכללים. לאחר תיאום עם המבצעים ובדיקה, התקנות מאושרות ליישום סופי בתחום פעילות אחד או אחר.

עצה טובה

ראשית, הם מסדירים את סוגי העבודה ואת תהליכי פתרון המשימות שנקבעו, הצורך בהם מתרחש על בסיס קבוע, והליכי הביצוע הם מאותו סוג.

  • איך למלא את הכללים ב 2018

arrow