איך לעשות ייפוי כוח כללי

Anonim

ייפוי כוח הוא מסמך המאשר את זכותו של אדם אחד לייצג את האינטרסים של אדם אחר לפני כל צד שלישי. ייפויי כוח הם מסוגים שונים, בהתאם לסוג הייצוג ובאיזו מידה יבוצע על ידי נאמן.

הדרכה

1

ייפוי כוח כללי הוא סוג של ייפוי כוח המאפשר לך להעביר את הזכות לניהול מלא של רכוש מהימן או ייצוג מלא של האינטרסים של הקרן. כדי להוציא סמכות מקצועית ייפוי כוח, בצע מספר כללים ודרישות חובה להכנת שלה.

2

לעשות מסמך בכתב פשוט - ייפוי הכוח הכללי לא יכול להיווצר בעל פה.

3

אל תשתמש בקיצורים. זה חל על כל המידע במסמך: תאריכים ומספרים יש לשכפל במילים, שמות של ארגונים ואת שמות האנשים המצוינים ייפוי כוח חייב להיות מפורטות במלואן.

4

ציין את פרטי הדרכון של הנאמן במסמך - בלעדיהם, ייפוי הכוח יהיה תקף, אך הנאמן שלך עלול להתקשות לזהות ולהוכיח את זכותו לייצג את האינטרסים שלך או להשליך את הנכס שלך.

5

ברור לרשום את הסמכויות של הנאמן - הכוחות חייבים להיות פירט במדויק, בפירוט בזהירות כדי למנוע חילוקי דעות ואי הבנות.

6

אמת את המסמך - ייפוי כוח כללי מאדם חייב להיות נוטריון, עבור ישויות משפטיות נוטריון נדרש רק במקרים מסוימים שנקבעו על ידי החקיקה של המדינה.

7

בעת קבלת ייפוי כוח מטעם ישות משפטית, מאשרים אותו בחותם הארגון ובחתימת הראש; ציון תאריך הוצאת כתב התביעה - ללא צורך בכך, ייפוי הכוח הכללי אינו תקף, וכן לציין את תקופת תוקפו של המסמך - ניתן לקבוע את התאריך בטווח של עד שלוש שנים. אם המונח לא צוין, אז ייפוי כוח הוא כברירת מחדל נחשב תקף למשך שנה אחת מיום ההנפקה.

8

בדוק את הרלוונטיות של הנתונים - חשוב במיוחד עבור ישויות משפטיות, כי בעת שינוי אנשי ניהול, חייבים לסגת ייפוי כוח שנחתם על ידי ההנהלה הקודמת להנפיק חדשים.

  • כיצד להפוך את ייפוי כוח מ בשנת 2019

arrow